JET TIG II TOWER AC/DC 320 IGBT PFC + chłodnica + wózek + uchwyt PARKER SGT18


Przemysłowe urządzenia Welder Fantasy JET TIG II AC/DC 320 to mikroprocesorowe źródła spawalnicze oparte na technologii IGBT, wyposażone w uchwyt chłodzony cieczą i chłodnicę, przystosowane do spawania stali węglowych, nierdzewnych, kwasoodpornych, miedzi, mosiądzu, magnezu, tytanu oraz wszystkich stopów aluminium.

Spawarka JET TIG II AC/DC 320 pozwala na pracę w trybach:

TIG DC lift-arc – W metodzie TIG (ang.: Tungsten Inert Gas) łuk elektryczny zajarza się w osłonie gazu obojętnego (argonu), między spawanym elementem a nietopliwą elektrodą, wykonaną z czystego wolframu lub wolframu z dodatkami. W trybie TIG lift-arc zajarzenie łuku następuje w chwili zetknięcia elektrody ze spawanym elementem. W trybie TIG DC prąd jest stały.

TIG DC HF – W celu zupełnego wyeliminowania możliwości zanieczyszczenia spoiny wolframem, zaleca się, by elektroda nie dotykała spawanego elementu; w tym właśnie celu używa się bezstykowego zajarzania łuku przy wykorzystaniu wyładowań o wysokich częstotliwościach generowanych przez wbudowany w urządzenie jonizator.

TIG DC PULS lift-arc – zajarzenie łuku następuje poprzez kontakt elektrody ze spawanym materiałem, funkcja puls pozwala na spawanie cieńkich elementów poprzez okresowe zmiany natężenia prądu.TIG DC PULS HF – zajarzenie bezstykowe HF za pomocą jonizatora w trybie TIG DC PULS

TIG AC lift-arc – funkcja pozwalająca na spawanie aluminium poprzez zastosowanie prądu przemiennego, który pełni przy spawaniu aluminium funkcję czyszczenia katodowego. Dzięki możliwości ustawienia parametru AC BALANCE, czyli balansu prądu przemiennego, jest możliwa regulacja stosunku czasu trwania jego faz względem siebie.

TIG AC HF – analogiczna funkcja umożliwiająca spawanie aluminium prądem przemiennym, zajarzenie następuje bezstykowo poprzez prąd o wysokiej częstotliwości generowany przez jonizator

TIG AC PULS lift-arc – spawanie w tym trybie to połączenie zastosowania prądu przemiennego z pulsem, które umożliwia spawanie bardzo cienkich elementów z aluminium. Zajarzenie łuku następuje poprzez kontakt elektrody z materiałem spawanym.

TIG AC PULS HF – funkcja umożliwiająca spawanie wykonanych z aluminium elementów o małej grubości. Zajarzenie bezstykowe dzięki zastosowaniu jonizatora.

TIG AC + DC – funkcja ADVANCED AC umożliwia spawanie prądem mieszanym AC DC- W pojedynczym cyklu dochodzi do przejścia między prądem przemiennym AC, a prądem stałym z biegunowością ujemną DC(-). Cykl ten powtarza się przez cały proces spawania. Spawanie prądem mieszanym, jest szczególnie przydatne podczas łączenia elementów o różnej grubości. Zmniejsza się również, emisja hałasu w porównaniu do spawania prądem przemiennym AC.

TIG SPOT – spawanie TIG SPOT stosuje się do zakładkowego łączenia (sczepiania) cienkich blach (do 1,5 mm, przy nawierceniu do 5mm – złącze otworowo-punktowe) ze stali, stali stopowych, a także do łączenia blach przed spawaniem doczołowym. Metoda polega na wprowadzeniu krótkiego impulsu cieplnego (0,1-4 s), podczas którego powierzchnia blachy, na którą oddziałuje łuk elektryczny zostaje nadtopiona i przyspawana do blachy znajdującej się bezpośrednio pod nią.

MMA DC+ – W metodzie MMA wykorzystywana jest elektroda otulona, składająca się z metalowego rdzenia pokrytego otuliną. Pomiędzy końcem elektrody, a spawanym materiałem wytwarzany jest łuk elektryczny. Zajarzenie łuku powstaje przez dotknięcie końcem elektrody do materiału spawanego. MMA DC+ oznacza spawanie z dodatnią biegunowością – więcej ciepła wydziela się w materiale, a mniej w elektrodzie.

MMA DC- – różnica między MMA DC+ polega na tym, że biegunowość w trybie MMA DC – jest ujemna, a więc rozkład ciepła jest odwrotny – więcej ciepła wydziela się na elektrodzie, a mniej w spawanym materiale.

MMA VRD DC+ – dostępna w trybie MMA DC+ funkcja VRD ( Voltage Reduction Device – moduł redukujący napięcie spoczynkowe (biegu jałowego) obwodu wtórnego urządzenia. Zwiększa bezpieczeństwo i ogranicza ryzyko porażenia prądem. Funkcja wyłącza i włącza zasilanie spawania, gdy w trakcie spawania zmierzony zostanie opór między końcówkami elektroda – element spawany.

MMA VRD DC- – dostępna w trybie MMA DC- funkcja VRD ( Voltage Reduction Device) działa w analogiczny sposób do MMA VRD DC+, różnica polega na ujemnej biegunowości.

ZAJARZANIE ŁUKU:

 • Poprzez układ LIFT-ARC (2T i 4T)
 • Bezstykowe HF (2T i 4T)
 • Pedałem zdalnego sterowania (2T i 4T)


PARAMETRY MMA
Napięcie zasilania3x400V [50/60Hz]
Napięcie biegu jałowego DC 70 V
Zakres prądu spawania DC 5-320A
Prąd wyjściowy DC 320A
Sprawność35%
PARAMETRY TIG
Napięcie biegu jałowego AC 70V
Zakres prądu spawania AC 10-320A
Zakres prądu START/END10-320A
Balans prądu AC20-80%
Zakres częstotliwości AC20-250 Hz
Sprawność35 %
Zakres prądu pulsującego TIG PULSE AC: 10-320A / DC: 5-320A
Sprawność TIG PULSE35%
Czas narastania/opadania TIG PULSE0-25s
Częstotliwość prądu pulsującego DC0,1-500 Hz
Częstotliwość prądu pulsującego ADV SQUARE0,1-250 Hz
Częstotliwość prądu pulsującego SOFT SQUARE0,1-10 Hz
Częstotliwość prądu pulsującego TRIANGULAR 0,1-10 Hz
Częstotliwość prądu pulsującego SINE WAVE0,1-10 Hz
Modulacja pulsu TIG PULSE5-100%
Zakres prądu START/END TIG PULSEAC: 10-320A / DC: 5-320A
Czas trwania Pre flow TIG PULSE0-25s
Czas trwania Post flow TIG PULSE0-50s
Zajarzenie łukuHF/LIFT
Wymiary930 x 930 x 390mm
Waga zestawu54kg
Klasa izolacjiIP21S

Dlaczego warto wybrać spawarkę JET TIG II AC/DC 320A Welder Fantasy

 • kompaktowa budowa
 • zintegrowana konstrukcja z chłodnicą i wózkiem
 • tranzystory IGBT,
 • sprawność 35%,
 • łatwy w obsłudze panel sterowania,
 • wyświetlacz LCD parametrów spawania,
 • wyświetlacz LCD indywidualnego programu,
 • możliwość zapisania pełnych 9 programów,
 • Bardzo szeroki wybór funkcji spawania:
 • TIG DC lift-arc FDS
 • TIG DC HF
 • TIG DC PULS lift-arc
 • TIG DC PULS HF
 • TIG AC lift-arc
 • TIG AC HF
 • TIG AC PULS lift-arc
 • TIG AC PULS HF
 • TIG AC + DC
 • MMA DC+
 • MMA DC-
 • MMA VRD DC+
 • MMA VRD DC-

Funkcje Panelu:

 • Możliwość skorzystania z zaprogramowanych przez użytkownika ustawień fabrycznych do spawania aluminium i stali (9 kanałów pamięci)
 • Możliwość wyboru kształtu fali: ADVENCED SQUARE, SOFT SQUARE, TRIANGULAR, SINE
 • AC/DC EASY SETUP
 • NORMAL SETUP
 • ARC FORCE
 • HF
 • PRE i POST GAS
 • UP i DOWN SLOPE
 • PULSE
 • VRD
 • PFC
 • 2-TAKT i 4-TAKT
 • tryb HF lub LIFT
 • możliwość podłączenia zdalnego sterowania – pedał sterujący, uchwyt z potencjometrem
 • dwufunkcyjne pokrętło adjust (regulacja zgrubna i dokładna)
 • i inne opisane w instrukcji obsługi.

Kompletny zestaw zawiera:

 • spawarkę Welder Fantasy JET TIG II AC/DC 320 IGBT
 • chłodnicę cieczy,
 • zintegrowany wózek transportowy,
 • chłodzony cieczą uchwyt spawalniczy TIG PARKER SUREGRIP SGT18 FLEX PKG 4m (obciążalność 380A DC i 270A AC w cyklu 100%),
 • uchwyt masowy 3m,
 • uchwyt elektrodowy 3m,
 • instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną.