CIĘCIE PLAZMOWE

Cięcie plazmowe jest odmianą cięcia łukowego. Proces cięcia zachodzi za pomocą silnie zjonizowanego gazu o dużej koncentracji naładowanych cząsteczek i dużej energii kinetycznej oraz łuku elektrycznego jarzącego się pomiędzy elektrodą nietopliwą, a ciętym metalem. Stopiony materiał, pod wpływem strumienia plazmowego jest wydmuchiwany ze strefy działania łuku, tworząc szczelinę cięcia. Temperatura strumienia plazmy wynosić może nawet kilkadziesiąt tysięcy stopni. W zależności od potrzeb stosuje się różny skład gazu plazmowego, różne natężenie jego przepływu, oraz różne natężenie prądu stałego. Stosowane gazy w tej metodzie to: powietrze, tlen, azot i argon. Dobór materiału elektrod nietopliwych uzależniony jest od stosowanego gazu i może to być stop wolframu z torem lub cyrkonu. Dysze plazmowe wykonane są z miedzi i chłodzone gazem ochronnym lub wodą. Proces ten stosowany może być do wszystkich gatunków stali i metali nieżelaznych.