TIG MMA MIG/MAG

 

Spawarki wielofunkcyjne marki WELDER FANTASY to, inwerorowe mikroprocesorowe źródła spawalnicze oparte na technologii IGBT. Urządzenia umożliwiają spawania metodami TIG, MMA oraz MIG/MAG. Pierwsza z metod spawania wykorzystuje nietopliwą elektrodę wolframową, druga topliwą – otuloną, trzecia drut spawalniczy. Wybierając uniwersalne maszyny spawalnicze WELDER FANTASY 3W1  zyskujesz trwałe narzędzie do codziennej eksploatacji. Spawarki łączące w sobie trzy metody, usprawniają pracę oraz pozwalają zaoszczędzić miejsce. Spawarki wielofunkcyjne charakteryzują się wysoką sprawnością, zachowując jednocześnie niską wagę i zwartą kompaktową konstrukcję. Urządzenia dedykowane są do prowadzenia profesjonalnych prac spawalniczych w takich gałęziach przemysłu jak motoryzacja, konstrukcje metalowe oraz wiele innych.

 

W metodzie TIG (ang.: Tungsten Inert Gas) łuk elektryczny zajarza się w osłonie gazu obojętnego (argonu), między spawanym elementem a nietopliwą elektrodą, wykonaną z czystego wolframu lub wolframu z dodatkami. Metoda TIG polecana jest szczególnie, jeżeli chce się uzyskać dobrze wyglądającą spoinę bez pracochłonnej obróbki mechanicznej po spawaniu; wymaga to jednak odpowiedniego przygotowania i oczyszczenia krawędzi obu spawanych elementów oraz wysokich umiejętności spawacza. Właściwości chemiczne materiału dodatkowego powinny być podobne do właściwości spawanych elementów. Rolę gazu osłonowego zawsze pełni czysty argon, doprowadzany w ilościach zależnych od ustawionego prądu spawania.

 

Spawanie łukowe elektrodą otuloną nazywane jest również metodą MMA (ang. Manual Arc Welding) i jest to najstarsza, a także najbardziej uniwersalna metoda spawania łukowego. W metodzie MMA wykorzystywana jest elektroda otulona, składająca się z metalowego rdzenia pokrytego otuliną. Pomiędzy końcem elektrody, a spawanym materiałem wytwarzany jest łuk elektryczny. Zajarzenie łuku powstaje poprzez dotknięcie końcem elektrody do materiału spawanego. Spawacz podaje elektrodę w miarę jej stapiania do spawanego przedmiotu tak aby utrzymać łuk o stałej długości i jednocześnie przesuwa jej topiący się koniec wzdłuż linii spawania. Topiąca się otulina elektrody wydziela gazy ochronne zabezpieczające płynny metal przed wpływem otaczającej atmosfery a następnie krzepnie i tworzy na powierzchni jeziorka żużel, który chroni krzepnącą spoinę przed zbyt szybkim wystudzeniem oraz szkodliwym wpływem otoczenia. Po ułożeniu spoiny żużel musi być usuwany mechanicznie.

 

Spawanie MIG/MAG (ang. Metal Inert Gas / Metal Active Gas) – spawanie drutem elektrodowym w osłonie gazów obojętnych (MIG) lub aktywnych (MAG). Jako gazy ochronne najczęściej stosuje się argon, hel oraz mieszaniny tych gazów. Natomiast jako gazy aktywne – dwutlenek węgla lub jego mieszaninę z argonem. W metodzie MIG/MAG łuk elektryczny jarzy się między spawanym materiałem a elektrodą w postaci drutu. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu obojętnego lub aktywnego. Metoda nadaje się do spawania większości materiałów, po odpowiednim doborze drutu elektrodowego dla różnych metali.

OVER 250 4x4-15KG

MIG/MAG....................30-250A
TIG AC..........................20-250A
TIG DC..........................10-250A
Sprawność..........................35%
Napięcie zasilania............230V

Więcej informacji

OVER 250 4x4-15KG

MIG/MAG.................30-250A
TIG AC.......................20-250A
TIG DC.......................10-250A
Sprawność.......................35%
Napięcie zasilania.........230V

Więcej informacji

OVER 250 2R-5KG

MIG/MAG..................30-250A
TIG AC.....................20 – 250A
TIG DC.....................10 – 250A
Sprawność.......................35%
Napięcie zasilania.........230V

Więcej informacji

PULSEMIG 200P 160A

MIG/MAG.................30-160A
TIG DC.............................160A
Sprawność.......................35%
Napięcie zasilania.........230V

Więcej informacji

PULSEMIG 205P 200A

MIG/MAG.................30-200A
TIG DC.............................200A
Sprawność.......................35%
Napięcie zasilania.........230V

Więcej informacji

PULSEMIG 250 250A

MIG/MAG.................30-250A
TIG DC.............................250A
Sprawność.......................35%
Napięcie zasilania.........230V

Więcej informacji

PULSEMIG 250P/1 250A

MIG/MAG......................30-250A
TIG HF DC............................250A
Sprawność.............................35%
Napięcie zasilania...............230V

Więcej informacji

TRIO 230 DUAL PULSE

Prąd spawania............230A
Sprawność......................30%
Napięcie zas. 1~230 ± 10%

Więcej informacji

3w1 GRAFMIG 220 180A

Prąd spawania............180A
Sprawność......................60%
Napięcie zas. 1~230 ± 10%

Więcej informacji

POLIMIG 210

Prąd spawania............200A
Sprawność......................35%
Napięcie zas. 1~230 ± 10%

Więcej informacji

BEST MIG 231 4x4

Prąd spawania............230A
Sprawność......................60%
Napięcie zas. 1~230 ± 10%

Więcej informacji

TWINMIG II 200

Prąd spawania............200A
Sprawność......................60%
Napięcie zas. 1~230 ± 10%

Więcej informacji