MMA (ang. Manual Arc Welding)

Najbardziej uniwersalną oraz najstarszą metodą jest spawanie łukowe elektrodą otuloną nazywane również metodą MMA (ang. Manual Arc Welding). W metodzie MMA wykorzystywana jest elektroda otulona, składająca się z metalowego rdzenia pokrytego otuliną. Pomiędzy spawanym materiałem a elektrodą wytwarzany jest łuk elektryczny. Zajarzenie łuku powstaje poprzez dotknięcie końcem elektrody do materiału spawanego. Spawacz podaje elektrodę w miarę jej stapiania do spawanego przedmiotu tak aby utrzymać łuk o stałej długości i jednocześnie przesuwa jej topiący się koniec wzdłuż linii spawania. Topiąca się otulina elektrody wydziela gazy ochronne zabezpieczające płynny metal przed wpływem otaczającej atmosfery a następnie krzepnie i tworzy na powierzchni jeziorka żużel. Powstały żużel chroni krzepnącą spoinę przed zbyt szybkim wystudzeniem oraz szkodliwym wpływem otoczenia. Po ułożeniu spoiny żużel musi być usuwany mechanicznie.