POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • FACHOWIEC Firma Handlowa Wielobranżowa Zenon Świętek w swojej działalności przestrzega zasad dotyczących ochrony prywatności. Zasady te dotyczą wszystkich osób oraz organizacji, których dane osobowe posiadamy. Koncentrujemy się w szczególności na realizacji następujących podstawowych zasad: Zapewnienie przejrzystości i edukowanie: Powinieneś rozumieć, jakie dane osobowe są zbierane, w jakim celu oraz wiedzieć jak stosujemy zasady ochrony prywatności.
 • Przyznawanie praw jednostce: chcemy, abyś to Ty kontrolował swoje dane osobowe i dokonywał własnych wyborów dotyczących Twoich danych osobowych.
 • Ochrona i bezpieczeństwo Twoich danych: ponieważ jesteśmy przedsiębiorstwem handlowym prowadzącym różnego rodzaju formy sprzedaży (bezpośrednia, internetowa, telefoniczna), zapewnianie bezpieczeństwa Twoim danym jest jedną z naszych podstawowych wartości. Dążymy do utrzymania zaufania swoich klientów. Jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie wdrożenia właściwych standardów bezpieczeństwa oraz za ochronę Twoich danych osobowych.
 • Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, które są nam potrzebne: FACHOWIEC gromadzi dane osobowe, aby móc wywiązywać się rzetelnie z umów zawieranych z naszymi klientami. Pracujemy nad tym, by posiadać odpowiednie mechanizmy kontrolne, zabezpieczające nas przed gromadzeniem danych pozwalających na identyfikację osób w zakresie szerszym, niż potrzebujemy.
 • Przestrzeganie lokalnego prawa: jesteśmy obecni na rynku europejskim i staramy się uwzględniać lokalne wymagania prawne. Te doświadczenia przyczyniają się do ochrony prywatności.

 

Zasady ochrony prywatności to globalne standardy, jakie stosujemy, aby mierzyć nasze zaangażowanie w przestrzeganie przepisów o ochronie danych oraz aby rozwijać nasze usługi i produkty.

Jeżeli masz jakieś pytania lub chcesz zgłosić problem, bądź wątpliwość dotyczące prywatności, możesz skontaktować się z nami.

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

 1. KIM JESTEŚMY I JAK DZIAŁA TA POLITYKA PRYWATNOŚCI?
 2. CZYM SĄ DANE OSOBOWE I JAKIE DANE ZBIERAMY NA TWÓJ TEMAT?
 3. JAK ZBIERAMY DANE OSOBOWE?
 4. JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?
 5. KOMU UJAWNIAMY LUB Z KIM DZIELIMY SIĘ TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI?
 6. MARKETING
 7. CIASTECZKA I PODOBNE TECHNIKI
 8. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO INNYCH PAŃSTW
 9. OSOBY NIELETNIE
 10. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI ORAZ TWÓJ OBOWIĄZEK POINFORMOWANIA NAS O ZMIANACH
 11. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

KIM JESTEŚMY I JAK DZIAŁA TA POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Celem niniejszej polityki prywatności jest przekazanie Ci informacji na temat tego, jak FACHOWIEC gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszych stron internetowych. Obejmuje to wszystkie dane osobowe, jakie podajesz za pośrednictwem strony internetowej, m.in. kiedy przekazujesz swoje dane osobowe w naszym formularzu zapytania, który służy do tego, aby FACHOWIEC mógł skontaktować się z Tobą i objaśnić Ci oferowane przez nas produkty i usługi.

W niniejszej Polityce Prywatności, zwroty „FACHOWIEC”, „my” lub „nasze” (i tym podobne) oznaczają FACHOWIEC Firma Handlowa Wielobranżowa Zenon Świętek z siedzibą w Poznaniu (Polska), czyli podmiot, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Nasze pełne dane:

FACHOWIEC Firma Handlowa Wielobranżowa Zenon Świętek, Walentego Stefańskiego 29, 61-415 Poznań, Polska, NIP: 7810047066, REGON: 630005001

FACHOWIEC będzie administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za wykorzystywanie Twoich danych w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującym prawem – w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) – a w niektórych przypadkach zgodnie z umową, jaką z nami zawarłeś.

Prosimy, abyś zapoznał się z treścią niniejszej Polityki Prywatności oraz z dodatkowymi informacjami, dotyczącymi produktów usług oferowanych przez nas. Jeżeli będziesz miał jakieś pytania możesz skontaktować się z nami.

 

CZYM SĄ DANE OSOBOWE I JAKIE DANE ZBIERAMY NA TWÓJ TEMAT?

Dane osobowe to wszelkie informacje o charakterze osobistym, które identyfikują Ciebie jako konkretną osobę. Dane osobowe nie obejmują danych, na podstawie których nie możesz zostać zidentyfikowany (dane zanonimizowane).

Możemy zbierać (gromadzić), wykorzystywać, przetwarzać, przechowywać lub przekazywać dane osobowe, w tym:

 • Dane określające tożsamość: te dane obejmują Twoje pełne imię i nazwisko, Twój numer identyfikacyjny (PESEL), datę urodzenia, numer i serię Twojego dokumentu tożsamości. Służą do zweryfikowania Twojej tożsamości, co jest niezbędne, abyśmy mogli oferować Ci usługi zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Dane kontaktowe: to dane, które służą do kontaktowania się z Tobą, np. Twój numer telefonu, adres, adres e-mail oraz dane rozliczeniowe.
 • Dane finansowe: np. numer konta bankowego i nazwisko jego właściciela.
 • Dane płatnicze (dane transakcyjne): są to dane związane z płatnościami realizowanymi podczas korzystania z naszych produktów lub usług.
 • Dane dotyczące wykorzystania i dane techniczne: są to takie dane, jak informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z internetu, Twój adres IP, dane logowania, unikalny identyfikator użytkownika, zainstalowana wersja oprogramowania, dodatki (pluginy), ustawienia językowe, preferencje dotyczące plików cookie (ciasteczek), słowa kluczowe używane w wyszukiwarce, włączone działanie JavaScript, treści oraz strony, z jakich korzystasz na Stronie, oraz dni i pory, kiedy odwiedzasz Stronę, odwiedzane obszary i czas spędzony na podstronach i sekcjach Strony.
 • Dane marketingowe i dotyczące komunikacji: Obejmuje to zapis Twojej decyzji o zgodzie na otrzymywanie materiałów marketingowych od nas lub od stron trzecich lub brak takiej zgody.

Nie gromadzimy żadnych szczególnych kategorii danych na Twój temat (na przykład danych dotyczących Twojej rasy czy narodowości, przekonań religijnych lub światopoglądowych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, przynależności do związków zawodowych, informacji na temat stanu Twojego zdrowia ani danych genetycznych i biometrycznych).

W zakresie, w jakim nasza strona internetowa zawiera odsyłacze (linki) do stron osób trzecich, pluginy i aplikacje (w tym ciasteczka i widżety zamieszczane przez zewnętrznych reklamodawców), istotnym jest abyś wiedział, że klikając na te odsyłacze lub uruchamiając połączenia, możesz zezwalać osobom trzecim na gromadzenie danych na Twój temat lub dzielenie się nimi. Nie kontrolujemy stron internetowych osób trzecich i nie mamy wpływu ich zasady ochrony prywatności.

JAK ZBIERAMY DANE OSOBOWE?

Zbieramy dane, w tym dane osobowe, aby móc oferować produkty i usługi. Zbieramy tylko te dane osobowe, które są nam potrzebne. Jeżeli dane osobowe są nam potrzebne na podstawie przepisów prawa lub w związku z naszymi umowami (regulaminami), jakie zawieramy z Tobą aby móc oferować Ci produkty i usługi, nie będziemy mogli autoryzować i zatwierdzić Twojej prośby o korzystanie z produktu i usługi jeżeli nie otrzymamy od Ciebie danych, o które prosiliśmy. Możemy być zmuszeni do anulowania lub zawieszenia realizacji produktu lub usługi, jakie chciałeś lub możesz chcieć od nas nabyć. Powiadomimy Cię, jeżeli tak się stanie.

Gromadzimy informacje na różne sposoby na naszej stronie internetowej, na przykład wówczas, gdy bezpośrednio podajesz nam swoje dane. Obejmuje to przypadki, gdy:

 • przekazujesz nam swoje dane na naszej stronie internetowej, co umożliwia nam kontaktowanie się z Tobą w sprawie naszych usług i produktów;
 • składasz wniosek o korzystanie z naszych produktów lub usług, bezpośrednio do nas lub do naszych autoryzowanych dostawców (na przykład na stronach platform handlowych i sklepów internetowych);
 • bierzesz udział w konkursie, promocji lub ankiecie;
 • zwracasz się z prośbą o przesłanie Ci materiałów marketingowych;
 • kiedy przesyłasz prośbę o pomoc do naszego działu serwisowego.

 

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową i przeglądasz ją, zbieramy dane korzystając z różnych technologii. Są to dane dotyczące wykorzystania i techniczne: jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat tego, jak zbieramy informacje na korzystając z plików cookies.

Pozyskujemy dane osobowe od osób trzecich lub jeżeli są one dostępne publicznie, na przykład:

 • Od operatorów platform handlowych, którzy przekazują nam Twoje dane osobowe dla celów sprzedaży produktów i usług np. PayU, Allegro, Istore, Ceneo.
 • Dane profilowe z platform i sieci społecznościowych, gdy udzielasz nam na to zezwolenia i tylko wówczas, gdy ma to zastosowanie.
 • Dane techniczne w celu zapobiegania oszustwom i prowadzenia oceny ryzyka.
 • Dane określające tożsamość i dane kontaktowe ze źródeł dostępnych publicznie, zgodnie z odpowiednimi przepisami;

 

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?

Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych przez nas są sytuacje, kiedy musimy je wykorzystywać, aby wywiązać się z warunków umowy, jakie z Tobą zawarliśmy oraz zapewnić prawidłową jakość usług, jakie u nas zamówiłeś. Oprócz tego będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • kiedy jest to konieczne dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów lub prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, a Twój interes jest nadrzędny wobec nich;
 • kiedy korzystamy z danych osobowych, aby wywiązać się z naszych obowiązków prawnych – na przykład w sytuacjach, gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe aby spełnić wymogi zawarte w przepisach;
 • na podstawie Twojej aktywnej, świadomej zgody. Będziesz uprawniony do wycofania swojej zgody, o ile nie jest ona konieczna abyśmy mogli wywiązywać się z naszych obowiązków określonych w obowiązujących przepisach;
 • aby umożliwić nam skuteczną komunikację z Tobą, na przykład pozwolić nam na przesyłanie wiadomości e-mail w celu informowania Cię o naszych produktach lub usługach z jakich korzystasz, przekazywania Ci aktualnych informacji o bezpieczeństwie i alertów dotyczących oszustw lub powiadamiania Cię w przypadku przerw w świadczeniu usług oraz przekazywania istotnych zawiadomień o ulepszeniach naszych produktów.
 • Możemy korzystać z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, co oznacza, że będziemy przeprowadzać automatyczną analizę Twoich danych osobowych.

 

CELE, DO JAKICH BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Gromadzimy Twoje dane osobowe:

 • Aby zawierać i wykonywać umowy dotyczące świadczenia przez nas produktów i usług
 • Aby umożliwić przetwarzanie Twojego wniosku o pożyczkę czy kredyt, złożonych za naszym pośrednictwem, jeżeli zdecydujesz się na korzystanie z metod płatności związanych z pożyczkami lub kredytami oferowanymi przez instytucje finansowe współpracujące z firmą FACHOWIEC.
 • Aby chronić naszą firmę i zapewniać zgodność z przepisami prawa. Rodzaje danych mogą obejmować dane określające tożsamość i dane transakcyjne. Szczegółowe wyjaśnienia są podane poniżej:
  • Aby weryfikować Twoją tożsamość i porównywać Twoje dane w celu weryfikacji ich zgodności.
  • Aby zapisywać Twoje dane dla celów rozstrzygania ewentualnych sporów i obsługi reklamacji, w celu przekazywania informacji o transakcji oraz, w razie konieczności w celu przekazania Twoich danych osobowych do instytucji finansowych (instytucji płatniczych) na potrzeby rozstrzygania sporów.
 • Aby zarządzać Twoją relacją z nami. Obejmuje to informowanie Cię o zmianach w umowach lub w niniejszej Polityce Prywatności lub poproszenie Cię o podanie informacji o tym, jak możemy ulepszyć nasze produkty i usługi lub opracowywać nowe.
 • Aby udzielać Ci pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących naszych produktów, kontaktować się z Tobą lub przesyłać Ci zawiadomienia dotyczące konkretnych produktów i usług, jakie Ci oferujemy
 • Aby informować Cię o statusie i historii transakcji
 • Aby wystawiać i przechowywać faktury oraz inne dokumenty księgowe.
 • Aby wykorzystywać Twoje dane osobowe w raportach dotyczących transakcji lub monitoringu, w ramach wykonywania przez nas umowy, jaką z Tobą zawarliśmy.
 • Aby wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów wewnętrznych, takich jak przeprowadzanie audytów, sprawozdawczość, analiza danych lub eksploracja danych, prowadzenie badań mających na celu ulepszanie produktów lub opracowywanie nowych, realizacja usług i komunikacji.
 • Aby analizować danych w celu ulepszania naszej strony internetowej, produktów lub usług, działań marketingowych i doświadczeń użytkowników. Mogą to być dane techniczne i dane dotyczące korzystania z usług, które zostaną użyte do analiz prowadzonych przez nas oraz do opracowywania lub ulepszania produktów i/lub usług lub też do organizowania promocji lub powiadamiania o benefitach, które naszym zdaniem są dla Ciebie korzystne lub interesujące oraz mogą poprawić Twoje doświadczenia w związku z korzystaniem z oferowanych przez nas produktów i usług.

 

KOMU UJAWNIAMY LUB Z KIM DZIELIMY SIĘ TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI?

Zewnętrzne podmioty trzecie:

 • Przekazujemy dane usługodawcom, z którymi mamy zawarte umowy, którzy pomagają nam w wykonywaniu części naszej działalności, tj. firmą świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, dostawcom infrastruktury informatycznej, oprogramowania do analizy ryzyka płatności oraz narzędzi do rozsyłania newsletterów.
 • Dane osobowe przekazujemy także na żądanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, urzędników państwowych lub podobnych osób trzecich, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie stosownych przepisów i dokumentów (np. wezwania z sądu, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej). FACHOWIEC wdraża wszystkie rozsądne rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że każdy podmiot zewnętrzny biorący udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych stosuje standardy ochrony danych, zgodne z obowiązującymi przepisami i z zasadami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności

 

MARKETING

Będziesz otrzymywał informacje marketingowe od nas, jeśli zgłosiłeś chęć ich otrzymywania lub jeżeli jesteś subskrybentem naszych usług lub produktów. Będziesz także otrzymywał informacje marketingowe, jeżeli wziąłeś udział w konkursie promocyjnym, skorzystałeś z promocyjnej oferty lub wziąłeś udział w ankiecie, w których wymagane było podanie danych kontaktowych. Będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych, klikając na link dotyczący rezygnacji lub anulowania subskrypcji, znajdujący się w treści takich komunikatów marketingowych. FACHOWIEC może także korzystać z danych marketingowych i dotyczących komunikacji, aby ulepszać i dopasowywać zawartość naszych reklam i promocji, które mogą być dla Ciebie interesujące.

CIASTECZKA I PODOBNE TECHNIKI

FACHOWIEC stosuje pliki cookies, sygnalizatory web i podobne techniki (łącznie nazywane „cookies”), kiedy korzystasz z naszej strony internetowej. Objaśniamy stosowanie cookies oraz możliwości wyboru, z jakich możesz korzystać w związku z naszymi cookies. Jeżeli masz jakieś konkretne pytania dotyczące stosowania cookies, związane z ich działaniem na stronę www.fachowiec.com zgodnie z lokalnymi przepisami.

 • Cookies (ciasteczka) Cookies, to małe pliki tekstowe, pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu. Informacje zawarte w cookies zawierają jedynie informacje o aktywności użytkownika w Internetowym serwisie informacyjnym, z którego zostały wysłane. Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce, z której korzysta użytkownik może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu.
 • Za pomocą technologii cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach służące do poprawy wygody korzystania z Internetowych serwisów informacyjnych, oraz zwiększenia bezpieczeństwa a także minimalizacji uciążliwości reklam. Zbieraniu i przechowywaniu nie podlegają dane identyfikujące lub pozwalające na identyfikację użytkowników tych serwisów. W Internetowych serwisach informacyjnych stosowane są pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli urządzenie mobilne użytkownika posiada system iOS, w celu korzystania z pełnej wersji Internetowych serwisów informacyjnych niezbędne jest włączenie obsługi plików cookies. W Internetowych serwisach informacyjnych stosowane są dwa anonimowe cookies, wyłącznie do użytku przez te serwisy.
  • Przeglądarka pozwala rozróżnić następujące pliki cookies:
  • cookies sesyjne, tymczasowe – niezapisywane na dysku, potrzebne by utrzymać kontekst sesji użytkownika; są one bardzo często wykorzystywane przez różne serwisy ze względu na specyfikę protokołu HTTP, którym transmitowane są strony WWW,
  • cookies stałe – czyli takie, które nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i mogą być wykorzystane przez serwis w przyszłości, wśród których wyróżniamy:- cookies w obrębie danej domeny (first party) – serwis konfiguruje cookies tylko na własne potrzeby,

   – cookies w obrębie zewnętrznej domeny (third party) – serwis umieszcza cookies żeby mogło być wykorzystane w innych serwisach.

 • Logi systemów. Logi systemów, czyli rejestr zdarzeń – utworzony w chronologicznej kolejności zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących strony WWW. Zawierają one takie dane jak adres IP, z którego nastąpiło wejście na daną podstronę, adres tej strony oraz czas połączenia. Logi systemów wykorzystywane są przez FACHOWIEC Firma Handlowa Wielobranżowa Zenon Świętek w szczególności w celach statystycznych. Analiza logów systemów pozwala także dopasować zawartość strony WWW. oraz prezentowanych treści marketingowych do preferencji użytkowników.

 

 • Odwołania do innych stron internetowych FACHOWIEC nie odpowiada za zasady ochrony prywatności stosowane przez właścicieli stron, do których linki znajdują się na stronach internetowych serwisów informacyjnych. Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach partnerskich.

 

 • Floodlight Niektóre strony w serwisie korzystają z technologii Floodlight, która służy do tworzenia zbiorczych statystyk na temat wykorzystania strony. Floodlight jest elektronicznym “jednopikselowym” (1×1) lub przezroczystym obrazkiem. Floodlight mogą rozpoznawać niektóre informacje na komputerach użytkowników, takie jak numer pliku cookie, czas i datę przeglądania strony oraz opis strony, na której umieszczony jest Floodlight.

 

 • Agencje reklamowe i inne podmioty zajmujące się analityką serwisów. Podczas wizyt w na stronach Internetowych serwisów informacyjnych na komputerze użytkownika zapisywane są również cookies lub Floodlight działających na zlecenie FACHOWIEC Firma Handlowa Wielobranżowa Zenon Świętek internetowych agencji reklamowych i innych podmiotów zajmujących się analityką serwisów. Umożliwia to rozpoznawanie użytkownika serwisu informacyjnego przy kolejnych odwiedzinach, prezentacji reklam z uwzględnieniem preferencji użytkowników, zbieranie statystyk w ramach serwisów informacyjnych lub pomiar reakcji użytkownika na daną reklamę.
 • Zmiany w polityce ochrony prywatności Internetowych Serwisów Informacyjnych. Na zmiany w Polityce prywatności Internetowych serwisów informacyjnych może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Internetowych serwisów informacyjnych. O tych zmianach będziemy informować na stronach Internetowych serwisów informacyjnych.Wycofanie zgody na zbieranie danych w Internetowych Serwisach Informacyjnych.Włączanie/usuwanie/blokowanie plików cookies Internetowe serwisy informacyjne korzystają z plików cookies stosownie do dokonanych indywidualnie przez użytkownika ustawień przeglądarki, zainstalowanej w wykorzystywanym urządzeniu. W wielu przeglądarkach obsługa plików cookies jest domyślnie włączona. Użytkownik Internetowych serwisów informacyjnych może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie serwisu. Korzystanie z Internetowych serwisów informacyjnych z włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce oznacza, że pliki te zapisane będą w pamięci urządzenia użytkownika. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika lub na poniższych stronach.
 • Cookies w przeglądarce Internet Explorer
 • Cookies w przeglądarce Chrome
 • Cookies w przeglądarce Firefox
 • Cookies w przeglądarce Opera
 • Cookies w przeglądarce Safari
 • Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Internetowych serwisach informacyjnych, nie chcą żeby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowejurządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Internetowym serwisie informacyjnym.PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO INNYCH PAŃSTW Nie przekazujemy Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).PRZECHOWYWANIE DANYCH FACHOWIEC może przechowywać Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim je zebraliśmy. Przechowywanie danych przez nas jest ustalane na podstawie zgodności z wymogami prawnymi (ustawowymi lub umownymi), księgowymi oraz dotyczącymi zgodności. FACHOWIEC uwzględnia także limity czasowe określane w przepisach dotyczących działalności komercyjnej lub ochrony danych, obowiązujących w różnych krajach, w których oferuje lub świadczy usługi.TWOJE PRAWA JAKO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  Zapewniamy Ci możliwość wykonywania Twoich praw, określonych stosownymi przepisami.

  Aby upewnić się, czy jesteś osobą uprawnioną do składania wniosków dotyczących danych, możemy poprosić cię o dodatkowe informacje, pozwalające nam na przeprowadzenie uwierzytelnienia.

  Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą, obejmują:

  • Prawo dostępu do danych osobowych – masz prawo żądać informacji na temat Twoich danych osobowych, jakie przetwarzamy.
  • Prawo do poprawiania swoich danych – możesz poprosić nas o skorygowanie wszelkich niedokładnych danych.
  • Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych – możesz poprosić nas o skasowanie Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że FACHOWIEC jest zobowiązane do przestrzegania obowiązku archiwizacji Twoich danych przez okres wskazany w przepisach prawa.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać, aby niektóre dane osobowe zostały oznaczone jako ograniczone do przetwarzania tylko w pewnych okolicznościach.
  • Prawo do przenoszenia danych – możesz poprosić nas abyśmy przesłali dane, które nam podałeś, do innego administratora.
  • Prawo do zautomatyzowanego podejmowania indywidualnych decyzji, w tym profilowania.
  • Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego.
  • Prawo do wniesienia skargi – możesz wnieść skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych do właściwego organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych w Twojej jurysdykcji.
  • Prawo do wycofania zgody – możesz wycofać wszystkie zgody na przetwarzanie, jakich nam udzieliłeś i zapobiec dalszemu przetwarzaniu, jeżeli nie istnieją zgodne z prawem podstawy, na jakich możemy przetwarzać Twoje dane.

   

  Zakres praw wymienionych wyżej oraz sytuacje, w których możesz z nich korzystać, wynika z przepisów stosownego prawa oraz prawnej podstawy dla przetwarzania przez nas twoich danych. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami na adres e-mail wskazany poniżej.

  BEZPIECZEŃSTWO: JAK CHRONIMY I PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

  FACHOWIEC podejmuje środki prawne, techniczne i organizacyjne, jakie uważa za niezbędne do zachowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz przestrzega odpowiednich obowiązków i wyjątków określonych w obowiązujących przepisach.

  Działamy zgodnie ze standardami branżowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym między innymi, firewalli, wirtualnej sieci prywatnej (Virtual Private Network – VPN) oraz Transport Layer Security (TLS).

  FACHOWIEC prowadzi regularne przeglądy swoich zasad dotyczących gromadzenia, przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa fizycznego, aby zapobiec nieuprawnionym zniekształceniom, zmianom, utracie, wykorzystaniu lub nieuprawnionemu dostępowi do Twoich danych osobowych.

  Wdrożyliśmy procedury dotyczące postępowania z każdym przypadkiem podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych. Poinformujemy zarówno Ciebie, jak i organ regulacyjny, o każdym naruszeniu, jeżeli będziemy mieć taki obowiązek.

  OSOBY NIELETNIE

  FACHOWIEC dobrowolnie ani aktywnie nie zbiera, nie wykorzystuje ani nie ujawnia danych osobowych osób nieletnich, zgodnie z wymogami dotyczącymi pełnoletniości w danej jurysdykcji, bez uzyskania uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów prawnych takich osób nieletnich.

  Produkty i usługi przez nas oferowane nie są przewidziane ani zaprojektowane dla osób nieletnich.

  Jeżeli dowiemy się, że zgromadziliśmy dane osobowe osoby nieletniej bez uzyskania możliwej do potwierdzenia zgody rodzica, podejmiemy kroki w celu niezwłocznego usunięcia tych informacji.

  Zachęcamy rodziców do interesowania się działaniami swoich dzieci w Internecie, aby zadbać o to, że żadne dane osobowe nieletnich nie są zbierane bez zgody rodziców.

  PRAWA AUTORSKIE

  Strona internetowa https://fachowiec.com jest wyłączną własnością firmy FACHOWIEC. Zapraszając Cię do nieskrępowanego korzystania z naszego Sklepu, pragniemy zwrócić Twoją uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy zatem, że serwis zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy.

  Zastosowany w serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

  ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI ORAZ TWÓJ OBOWIĄZEK POINFORMOWANIA NAS O ZMIANACH TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

  Poinformujemy Cię o wszelkich zmianach do niniejszej Polityki Prywatności.

  Bardzo ważnym jest, aby wszystkie dane osobowe posiadane przez nas na Twój temat były aktualne i prawidłowe.

  Prosimy abyś poinformował nas o zmianie swoich danych osobowych. Możesz to zrobić kontaktując się z nami.

  JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

  Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe:

  FACHOWIEC Firma Handlowa Wielobranżowa Zenon Świętek

  Walentego Stefańskiego 29, 61-415 Poznań

  +48 61 66 18 150

  rodo@fachowiec.com